From Aktualności

Basen sportowy otwarty

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

Nieczynny basen sportowy

Szanowni Państwo w chwili obecnej ze względu na zły wynik stanu wody w basenie sportowym został on wyłączony z użytkowania.

Reszta atrakcji jest do dyspozycji naszych gości, a w związku z powyższym zostały zmienione ceny biletów, bilet normalny 18 zł, bilet ulgowy 14 zł.

O ponownej możliwości korzystania z basenu sportowego poinformujemy w osobnym komunikacie.