Ochrona środowiska

Oddany do eksploatacji w lipcu 2002r. kryty basen sportowo-rehabilitacyjny posiada innowacyjny układ zaopatrzenia w ciepło za pomocą odnawialnych źródeł energii. Układ cieplny stanowią tu: kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 300 m2 i pompy ciepła odzyskujące energię z wentylacji i klimatyzacji oraz z wymiany wody basenowej. Wybrane rozwiązanie ze względu na wielkość jest pionierskie w skali kraju.