Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

 

Informacje o stanie wody* w nieckach basenowych

Obieg

Basen

Sportowy

Basen

Rekreacyjny

Jaccuzi

Ocena parametrów mikrobiologicznych

☺ 

Data wykonania badań

04-09-2018

04-09-2018

04-09-2018

Ocena parametrów fizykochemicznych

Data wykonania badań

04-09-2018

04-09-2018

04-09-2018

Parametry odbiegające od wymagań

Legionella sp.

Podejmowane działania

– dezynfekcja szokowa całego obiegu cyrkulacyjnego wanien jacuzzi,

– przeprowadzono dodatkowe płukanie filtrów obiegowych,

– wymieniono wodę w układzie obiegowym wanien jacuzzi.

– dodatkowym czyszczeniu i dezynfekcji systemu dysz,

Roczna ocena Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

Odpowiada wymaganiom

za okres 06.2017 – 01.06.2018

Badania jakości wody dokonane przez SGS Polska Sp. z o.o.

*Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016)

 

☺ – woda spełnia wymagania

☹ – woda nie spełnia wymagań

😐 – woda warunkowo spełnia wymagania

⌘ – woda w trakcie badań