Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

Informacje o stanie wody* w nieckach basenowych

Obieg

Basen

Sportowy

Basen

Rekreacyjny

Jacuzzi

Ocena parametrów mikrobiologicznych

        ☺

   

 

     😐⌘

 

  

Data wykonania badań

18-12-2018

18-12-2018

18-12-2018

Ocena parametrów fizykochemicznych

        ☺

   

      😐⌘

   

Data wykonania badań

18-12-2018

18-12-2018

18-12-2018

Parametry odbiegające od wymagańLegionella sp.
Podejmowane działania

wymiana wody w obiegu, czyszczenie dysz, 

płukanie filtrów

 

Roczna ocena Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

Odpowiada wymaganiom

za okres 06.2017 – 01.06.2018

Badania jakości wody dokonane przez SGS Polska Sp. z o.o.

*Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016)

☺ – woda spełnia wymagania

☹ – woda nie spełnia wymagań

😐 – woda warunkowo spełnia wymagania

⌘ – woda w trakcie badań