Ochrona środowiska

Oddany do eksploatacji w lipcu 2002r. kryty basen sportowo-rehabilitacyjny posiada innowacyjny układ zaopatrzenia w ciepło za pomocą odnawialnych źródeł energii. Układ cieplny stanowią tu: kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 300 m2 i pompy ciepła odzyskujące energię z wentylacji i klimatyzacji oraz z wymiany wody basenowej. Wybrane rozwiązanie ze względu na wielkość jest pionierskie w skali kraju.

Tablica informująca o efekcie ekologicznym

Na parterze, w holu wejściowym budynku basenu, zainstalowana została tablica informująca o uzyskiwanym efekcie ekologicznym w postaci ilości wyprodukowanego ciepła za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii oraz nie spalonej masie węgla w układzie miesięcznym i narastająco od początku uruchomienia basenu tj. 01.07.2002 roku.