Basen czynny w ograniczonym zakresie.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, informujemy, że basen udostępniony zostanie wyłącznie dla osób uprawiających sport:

  1. W ramach współzawodnictwa sportowego (zawody sportowe),
  2. Zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych (kluby i stowarzyszenia sportowe, szkółki pływackie).,
  3. Studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole (w tym projekt “Umiem Pływać”).
  4. W ramach gimnastyki rehabilitacyjnej

 Niestety, zgodnie z przepisami z basenów korzystać nie mogą klienci indywidualni.